spray-paint-banner-16v2

OurProtek bovenbekerpistolenproducts

Protek bovenbekerpistolen


Bovenbekerpistool Protek 4500XRP
Art. Nr. 27500-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27500-13 = 1,3 mm
27500-14 = 1,4 mm
27500-17 = 1,7 mm
27500-19 = 1,9 mm
27500-21 = 2,1 mm
27500-25 = 2,5 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool Protek 5000G
Art. Nr. 27510-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27510-12 = 1,2 mm
27510-13 = 1,3 mm
27510-14 = 1,4 mm
27510-16 = 1,6 mm
27510-18 = 1,8 mm
27510-20 = 2,0 mm
27510-25 = 2,5 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool HVLP Protek 5000GH
Art. Nr. 27515-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27515-12 = 1,2 mm
27515-13 = 1,3 mm
27515-14 = 1,4 mm
27515-16 = 1,6 mm
27515-18 = 1,8 mm
27515-20 = 2,0 mm
27515-25 = 2,5 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool LVLP Protek 2000
Art. Nr. 27580-xx

Incl. beker. Met RVS sproeier, naald en luchtkap.

27580-12 = 1,2 mm
27580-13 = 1,3 mm
27580-16 = 1,6 mm
27580-18 = 1,8 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool Protek 4000
Art. Nr. 27600N-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27600N-12 = 1,2 mm
27600N-13 = 1,3 mm
27600N-14 = 1,4 mm
27600N-16 = 1,6 mm
27600N-18 = 1,8 mm
27600N-20 = 2,0 mm
27600N-25 = 2,5 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool HVLP Protek 4000GH
Art. Nr. 27605N-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27605N-12 = 1,2 mm
27605N-13 = 1,3 mm
27605N-14 = 1,4 mm
27605N-16 = 1,6 mm
27605N-18 = 1,8 mm
27605N-20 = 2,0 mm
27605N-25 = 2,5 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool Protek 2600
Art. Nr. 27610-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27610-12 = 1,2 mm
27610-13 = 1,3 mm
27610-14 = 1,4 mm
27610-17 = 1,7 mm
27610-20 = 2,0 mm
27610-25 = 2,5 mm
27610-30 = 3,0 mm

Bekijk product

Bovenbekerpistool HVLP Protek 2650
Art. Nr. 27615-xx

Incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

27615-12 = 1,2 mm
27615-13 = 1,3 mm
27615-14 = 1,4 mm
27615-17 = 1,7 mm
27615-20 = 2,0 mm
27615-25 = 2,5 mm

Bekijk product

MaxAir HVLP bovenbekerpistool
Art. Nr. 27620-xx

27620-14 = 1,4 mm
27620-17 = 1,7 mm
27620-20 = 2,0 mm
27620-25 = 2,5 mm

Bekijk product